Цени

 

Цени на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ на здравноосигурените лица извън тази по ал. 1 и 2 на чл.2 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, както следва:

I. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 1. Рентгеноскопия на бял дроб, сърце…………………………..15,00 лв.
 2. Рентгенография на бял дроб – лицева графия……………….20,00 лв.
 3. Рентгенография на бял дроб профил….....................………..20,00 лв.
 4. Томография – един срез……………………………………….30,00 лв.
 5. Рентгенография на околоносни кухини……………………...10,00 лв.
 6. Рентгенография на череп в две проекции……………………20,00 лв.
 7. Рентгенография на ребра……………………………………...15,00 лв.
 8. Рентгенография на крайници фас........................................…..15,00 лв.
 9. а. Рентгенография на крайници Профил ..................................15.00 лв.
 10. Рентгенография на тазобедрена става………………………...15,00 лв.
 11. Таз – лицева рентгенография……………………………...…..20,00 лв.
 12. Шийни прешлени – една проекция……………………...……15,00 лв.
 13. Торакални прешлени – една проекция………….……..……..15,00 лв.
 14. Лумбални прешлени – една проекция……………….……….15,00 лв.
 15. Обзорна снимка на коремни органи……………….…………20,00 лв.
 16. Контрастно изследване на хранопровод……….…………….35,00 лв.
 17. Контрастно изследване на стомах и дуоденум……….……...45,00 лв.
 18. Компютърно аксиална томография бял дроб /без контраст/..150.00лв.
 19. Компютърно аксиална томографияглава /без контраст/.......150.00лв.
 20. Компютърно аксиална томография горни крайници/без контраст/ -150.00 лв.
 21. Компютърно аксиална томография долни крайници/без контраст/ 150,00 лв.
 22. Компютърно аксиална томография гръбначен стълб/без контраст/ - 150.00 лв.
 23. Компютърно аксиална томография малък таз/без контраст/ - .......150.00 лв.
 24. Компютърно аксиална томография коремни органи /без контраст/- 150.00 лв.

II. ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО

 1. Спирометрия (ФИД)………………………………………………20,00 лв.
 2. Спирометрия с бронходилататорен тест………………………...30,00 лв.
 3. Електрокардиограма………………………………………………15,00 лв.

 

III. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

 • Първичен консултативен преглед от физиотерапевт.............50.00лв
 • Вторичен консултативен преглед от физиотерапевт..............30.00лв
 1. Индивидуални инхалации /една процедура/………………………..6,00 лв.
 2. Инфраруж /една процедура/.....................………………………..….7,00 лв.
 3. Магнитолечение/ една процедура /………………………………….9,00 лв.
 4. Лечение с Ултразвук /една процедура/………………...…………...9,00 лв.
 5. Лечение с ВЧТ –УВЧ/ една процедура/......................…...…………9,00 лв.
 6. Лечение с НЧТ или СЧТ /електролечение/...............…...………….9,00 лв.
 7. Общоукрепваща гимнастика…………………………………..…...7,00 лв.
 8. Аналитична гимнастика…………………………………………....12,00 лв.
 9. Специализирана лечебна гимнастика ………………...…………..14,00 лв.
 10. Масаж мануален на цяло тяло………………………………….....50,00 лв.
 11. Частичен масаж…………………………………………………….20,00 лв.
 12. Масаж със специални техники - акупресура, зонотерапия……...18,00 лв.
 13. Облъчване със солукс ……………………………...…………...…10,00 лв.
 14. Мануална терапия……………………………………………….....30,00 лв.
 15. Постизометрична релаксация………………………..………........25,00 лв.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Основни дейност

 1. Консултативен преглед от доцент…………………………………50,00 лв.
 2. Консултативен преглед от нехабилитиран специалист………….40,00 лв.
 3. Консултативен вторичен преглед от доцент……………………...35,00 лв.
 4. Консултативен вторичен преглед от нехабилит. специалист……30,00 лв.
 5. Консултативен преглед от физиотерапевт..………….....................50,00 лв.
 6. Консултативен вторичен преглед от физиотерапевт ......................30.00лв.
 7. Домашно посещение – преглед от доцент .......................................80.00лв
 8. Домашно посещение – преглед от нехабилитиран специалист......60.00лв

Специални дейности

 

 

 1. Вземане на кръв, обработка биологичен материал и екарисаж........4.00лв.
 2. Мускулна инжекция………………………………………….…….... 7,00 лв.
 3. Венозна инжекция…………………………………………..………. .10,00 лв
 4. Венозно вливане на лекарствено средство/инф система/…...……. .20,00 лв.
 5. Манту…………………………………………………………....……..10,00 лв.
 6. Копие на медицински документи и заверка…………………...…….3,00 лв.
 7. Измерване на сатурация………………………………….…………... 9,00лв.

 

 
 1.