Услуги

МЦ за СИМП Белодробни болести предоставя възможност за извънболнично лечение на пациенти с остри и хронични белодробни заболявания. В медицинския център работи екип от специалисти предлагащ:

  • Диагностика, терапия, рехабилитация и наблюдение на белодробно болни;
  • Консултации и високотехнологични лабораторни и рентгенови изследвания на лица с белодробни и други заболявания;
  • Здравна промоция и профилактика;
  • Периодични профилактични прегледи;
  • Диспансерно наблюдение.

За преглед по НЗОК трябва да имате направление №3 за консултация с пулмолот издадено от личен лекар, актуална рентгенография на бял дроб или направление за рентгенова снимка и предварително записан час при избрания от Вас лекар. Необходимо е да носите и  цялата налична медицинска документация с която разполагате.

 

МЦ за СИМП по белодробни болести работи и с фондове за доброволно здравно осигуряване:

= „Дженерали застраховане“ АД.

= ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"

= „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД

= ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД

= ЗАД България АД

= ЗД „Евроинс“ АД

= „Фи Хелт Застраховане“ АД

За да получат необходимото медицинско обслужване, клиентите на фонда следва да:

- Запишат час за преглед - лично или чрез координатор на фонда.

- Получат потвърждение от координатор на фонда за осъществяване на необходимия преглед.

- Представят застрахователна карта с валидно медицинско покритие, за да бъдат регистрирани в системата на медицинския център.