DSC00235s

Медицинският център за СИМП по Белодробни Болести е основан през 2004 година и е лечебно заведение за специализирана извън болнична медицинска помощ за диагностика и лечение на пациенти с остри и хронични белодробни , кардиологични, алергологични , неврологични заболявания, физиотерапия и рехабилитация ; клинични изпитвания на лекарства и неинтервенционални проучвания в град София, квартал Триадица.

За периода на своето съществуване, благодарение на висококвалифицираните си специалисти, добра организация и съвременна медицинска апаратура, МЦ за СИМП по ББ – ЕООД, София успя да се изгради като конкурентноспособно лечебно заведение на пазара на медицински услуги в град София и страната.

Организационна структура : - Организационната структура на МЦ за СИМП по ББ – ЕООД, София е съобразена с ЗЛЗ и ТЗ, Правилника за устройството и дейността на лечебното заведение и действащите нормативни актове. МЦ за СИМП по ББ има един управител- д-р Мая Цветанова, която представлява и управлява дружеството.

В Медицинският център се извършва рехабилитация, диспансерно наблюдение, лабораторни и рентгенови изследвания.

Извършва клинични изпитвания на лекарства и неинтервенционални проучвания- от 2006г . до 2017г..

В центъра работят високо квалифицирани лекари със специалности пулмология, физиотерапия и рехабилитация, кардиология, алергология, неврология и образна диагностика.

Към края на 2017година в МЦ за СИМП по белодробни болести има около 6000 /шест хиляди/ диспансеризирани пациенти с ХОББ и Белодробна астма при общо при 6/шест/ пулмолози , работещи в здравното заведение.

В лечебното заведение се приемат пациенти с направления от НЗОК (Национална Здравноосигурителна Каса) и на свободен прием.

За преглед по НЗОК пациентът трябва да има направление №3 за консултация със съответен специалист: пулмолог ,кардиолог, алерголог, невролог, или физиотерапевт издадено от личен лекар, актуална рентгенография на бял дроб или направление за рентгеново изследване и предварително записан час при избрания от него лекар. Необходимо е да носи и  цялата налична медицинска документация ,с която разполага !

Пациентите без направление могат да бъдат прегледани и изследвани на свободен прием по ценоразписа на МЦ !

МЦ за СИМП по белодробни болести работи и с фондове за доброволно здравно осигуряване:

= „Дженерали застраховане“ АД.

= ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"

= „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД

= ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД

= ЗАД България АД

= ЗД „Евроинс“ АД

= „Фи Хелт Застраховане“ АД

= " Европейска застрахователна и осигурителна компания" ЗАД

За да получат необходимото медицинско обслужване, клиентите на фонда следва да:

- Запишат час за преглед - лично или чрез координатор на фонда.

- Получат потвърждение от координатор на фонда за осъществяване на необходимия преглед.

- Представят застрахователна карта с валидно медицинско покритие, за да бъдат регистрирани в системата на медицинския център.

 

 

 Галерия